Gelisuli – Oràrios e cuntatos de s’Ufìtziu Limba Sarda

In sa Biblioteca comunale de Bia IV Novembre est ativu s’isportellu linguìsticu. Est abertu su martis a merie cun Luca Piroddi e su giòbia a mangianu cun Ivan Marongiu. A fundu de s’artìculu podes agatare su manifestu cun oràrios e cuntatos, beni a nos agatare!

Su servìtziu chi donamus est de consulèntzia linguìstica, de assistèntzia ortogràfica e pro cale si siat pregunta a pitzus de sa limba sarda e de sa manera de dda iscrìere.

Beni a nos agatare o iscrie·nos !

limbasarda.ogliastra@gmail.com

Artìculos creados 160

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu