Orthullè. Sàbadu coladu, in Pratza Funtana Betza, est istadu projetadu su film “L’agnello” de Mario Piredda

Est torradu a su logu de su delitu, Mario Piredda. Difatis, in sa bidda supramontina, acanta sunt istadas giradas unas cantas iscenas de su film, sàbadu coladu ddoe est istada sa proietzione de “L’agnello”. “L’agnello”, òpera prima de su regista Mario Piredda, pellìcula cuncordada cun s’agiudu de sa Regione Sardegna e de sa Fondazione Sardegna […]

Gara pro mèdiu de protzedura aberta in lìnia in su giassu internet SardignaCAT pro acumandare is traballos de realizatzione de unu canale de protetzione in su caminu SP63, localidade Tancau.

S’interventu previdit sa realizatzione de unu canale de protetzione in su caminu SP63 tra su Comunu de Lotzorai e Santa Maria Navarresa. Su progetu est istadu aprovadu dae su RUP (Responsàbile Ùnicu de su Protzedimentu)su 9 de làmpadas 2020. Sa gara at a èssere fata pro mèdiu de protzedura aberta cunforma a s’art. 60 comma […]

Creschent is cuntrollos in marina de Baunei

Essit s’ordinàntzia n.11 de su Comunu de Baunei. Sighende is normas noas de su Guvernu, chi at aumentadu is proibitziones dae su cras de mesaustu, istituende s’òbligu de bestire sa fatzoledda dae is ses de merie, su Sìndigu de su comunu bandiera blu at emìtidu règulas noas. Cun riferimentu particulare pròpiu a si plàias suas. […]

Sa Rai at a allegare sardu: cunventzione cun sa Regione Sardigna pro sa programmatzione in limba.

Arribat finas in sa Rai sa programmatzione in limba sarda: cun sa firma de sa cunventzione tra sa Presidèntzia de su consìgiu de is Ministros-Dipartimentu pro s’informatzione e s’editoria e s’Azienda cuntzessionària de su servìtziu pùblicu radiotelevisivu, gràtzias a su cuntatu costante istitutzionale cumentzadu dae su presidente Christian Solinas dae s’inghitzu de su mandadu suo, […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu