Determinu 2/69, Baunei rimbursat is bonos mesa no impreados


Cun s’afissione nùmeru 695 de su primu de santugaine est ufitzializada sa medida de rimbursu de is bonos pro sa mesa iscolàstica no impreados pro more de sa suspensione de s’iscola in beranu.

Su determinu 2/69 de is servìtzios sotziales est su documentu ufitziale de custu àutu amministrativu e inoghe a suta ddu tenes bortadu in sardu, inoghe sa resursa de su giassu istitutzionale.


Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu