Modalidades de atzessu a is ufìtzios comunales de Gelisuli

Su Comunu pretzisat cun custa nota dae su giassu suo is modalidades de atzessu e is cunsinnas telefònicas pro comunicare cun is ufìtzios in custos tempos de istesiamentu sotziale. Pro imbucare a is ufìtzios est netzessàriu a tènnere in antis unu apuntamentu.
https://www.comune.girasole.og.it/ente/avvisi/290

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu