In Santa Maria si proat a bolare cun idrovolantes

Pro primu borta custu manzanu un’aparèchiu idrovolante at ammaradu in marina nostra. Aprodende cun comodidade e ormegiadu in is pontiles, che a una nave o barca cale si siat. S’idea est de intertzetare una fàscia de turistas privados chi biagiant s’Europa, andende a is lagos e ìsulas a bordo de custos bellos velìvolos. Croàtzia, Grècia e is lagos de cab’e susu de Itàlia cun custu tipu de dimanda turìstica traballant giai dae meda. In prus, si podet immaginare unu servìtziu taxi finas a 6 passigeris chi potzat batire gente a Casteddu o Terranoa cun mes’ora de biàgiu prus o mancu. Un’iscumissa, tzertu. A pustis de aère atobiau a Piero Arberi, Fabio Poloni e su pilota Salvatore Biddau nos candidamus comente portu seguru pro custos mèdios volantes, capatzes de ammarare sena dificultades in su mare nostru. Custa est una de is collaboratziones medas chi naschet dae unu progetu cumpartzidu cun su Comunu de Gavoi, chi est gemeladu cun su nostru.

Dae sa pàgina facebook de su Comunu

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu