Ativu su Tzentru Operativu Comunale C.O.C in TalanaComente est istabilidu dae is normas natzionales in matèria de gestione de s’apretu Covid19 s’aberit in Talana puru su C.O.C. Tzentru Operativu Comunale.

Inoghe a suta agatas s’ordinàntzia istitutiva in sardu, sa n° 14 de su Comunu de Talana.


Pro more de su primu casu de positividade bessidu a campu in sa bidda, su Sìndigu at dèpidu aprontare s’istrutura. Est una faina chi permitit a su Comunu de intervènnere in manera lestra in casu de apretu e finas pro coordinare e gestire is informatzione a inghìriu de sa chistione, evitende s’ispàinu de informatziones farsas.
Sa sala operativa est acanta de s’ofìssiu Comunale e tenet su indiritzu telefònicu 3296604144

Custa sa publicatzione ufitziale.

Artìculos creados 214

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu