Triei, delìbera de sa Giunta Comunale n°42

Sa Giunta Comunale de Triei at incumentzadu un’atzione de controllu sanitàriu de sa populatzione, cun sa delìbera presente s’est istbilidu su indiritzu de protzeduras dae adotare.

A suta s’àutu ufitziale bortadu in sardu, pro ddu lèghere e iscarrigare, inoghe sa publicatzione de s’Albu Pretòriu.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu