Ordinàntzia 45/2020 de s’Ufìtziu Tzircundàriale Marìtimu de Arbatassa: informatziones subra is atividades de addestramentu militare.

S’Ufìtziu Tzircundàriale Marìtimu de Arbatassa informat sa tzitadinàntzia: cun is disponimentos de s’Ordinàntzia n°45/2020 , s’acrarint is làcanas de is atividades de addestramentu militare programmadas a banda de su Polìgonu Isperimentale e de Addestramentu Interforze de su “Sartu de Cirra”. A intro de su documentu bortadu in sardu, s’elencu de is dies, oràrios e normas […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu