#TUTTIconBITTI: est cumentzada sa regorta fundos ufitziale pro agiudare sa comunidade de Vitzi

#TUTTIconBITTI est sa campagna de regorta fundos ufitziale aparitzada dae sa Comuna de Vitzi pro parare fronte a is primas crititzidades dèpidas a su disacatu chi at corfidu sa bidda barbaritzina sàbadu coladu.Dd’at fatu ischire s’amministratzione comunale de Vitzi chi pro rispòndere a is paritzos tzitadinos e istràngios chi in custas oras sunt mutende pro […]

Inditos dae s’ASPAL, iscritzione a is seletziones pro is cantieris comunales

Su Comunu de Triei est aviende is pràticas pro abèrrere seletziones pro is cantieris comunales, segundu sa modalidade de seletzione ASPAL chi giai in àteros Comunos est funtzionende. Dae su giassu istitutzionale bidimus comente s’Agentzia Sarda pro is polìticas ativas de su traballu at emìtidu detèrmina subra is cantieris de Triei, chirchende duos operajos genèricos. […]

Laboratòriu de mùsica – Su cantu in Sardigna

Su de tres laboratòriu de s’Isportellu Linguìsticu Arta Ogiastra “Su cantu in Sardigna”. Su cantu in Sardigna caraterizat onni època de sa vida de una pessone: dae sa nàschida, is augùrios “custu pitzinnu non morzat mai”, s’anninnia, sa festa, sa coja, e finas is atìtidos de dolore pro su mortu. Sa vida de onni pessone […]

Die Internatzionale contra sa violèntzia a is fèminas, comunicadu de sa Commissione oportunidades parìviles

Dae custu comunicadu imprenta de sa Regione Sardigna, a firma de sa Commissione oportunidades parìviles: Casteddu, 24 santandria 2020 – Non solu su 25 santandria, ma totu is dies, abarret bivu s’atentu pro is deretos de is fèminas. In sa “Die internatzionale pro s’eliminatzione de sa violèntzia contra is fèminas 2020” sa Cummissione Regionale pro […]

A dd’ischias? Un’istòria de Martin Mystere est istada ambientada in Baunei

Un’istòria de su famadu giornaleddu Martin Mystere de sa Bonelli Editore, de su mese de ghennàrgiu 1985, est istadu ambientadu in Ogiastra. Su nùmeru 34 intituladu “L’Arcano Nuraghe” s’ispirat a su contu antigu de Baunei de su Scultone, creatura orrorosa afrontada dae Santu Pedru chi istrumpende·ddu a  terra diat àere formadu s’istampu de “Su Sterru”. […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu