Ànimas, Janas e Animeddas

Fortzis tenet orìgines preistòricas, ma est seguru chi si tzèlebrat dae sèmpere e chi is festas de traditzione anglosàssone si dd’assimìgiant. Est in sa note de fine santugaine, cando is regnos de lughe e de iscurigore si giunghent e permitent a is ànimas de is mortos, abertas is ghennas de su Purgatòriu, de torrare in […]

Cras in Talana cumentzat su progetu “Telìngiu Istrantàrgiu”

Dd’ischias? In Sardigna s’impreant duos tipos de telàrgios, unu verticale e unu orizontale. Su verticale est cunsideradu prus arcàicu, peri pro more de s’istrutura sua, prus simple, ma non faghet mancu a esclùdere chi telàrgios orizontales prus elementares de cussos traditzionales cun pedalera e grupu de lìcios, chi sighint a s’impreare e chi connoschimus,  apant […]

Talana – Su Telìngiu Strantàrgiu

Dae sèmpere, gente dae totue lompiat a peales de Monte Gentziana pro comporare su chi nde bessiat dae is telàrgios talanesos. Sa bidda de Talana est sèmpere istada connota in Ogiastra e in totu sa Sardigna pro is produtos suos de tessidura. In particulare pro sa manera de tèssere is bèrthulas, ùnica in totu s’ìsula, […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu