Cia Francisca Muggianu festat 100 annos

Francesca Muggianu est comente est registrada in s’anàgrafe dae 100 annos pretzisos, ma in Talana issa est Cia Francisca pro totus. Totus in bidda in su perìodu in antis de su 17 de santugaine allegaiant de su cumpleannu de custa fèmina alligra e bivota comente s’allegat de sa festa de su patronu; e puru is […]

Disponimentos a sustennu de is tzerimònias de tzelebratzione de cojas e uniones tziviles avisu PLUS Ogliastra

Su Comunu de Triei at publicadu in su giassu istitutzionale suo s’avisu chi agatas inoghe in sardu. Donat informatzione de is mesuras de sustennu a is còjubes in s’organizatzione de is tzerimònias de coja e unione tzivile. Custos disponimentos sunt indiritzados a is tzitadinos de sa ex Provìntzia Ogiastra e pro custu su Comunu referente […]

Intervista a Antoni Aregoni, artista jersesu

Comente sunt cumentzadas is atividades de su progetu su Telìngiu Strantàrgiu in su muru de sa sala consiliare de Talana in Scala ‘e Mola, chi est peri su muru de s’ufìtziu linguìsticu, at cumentzadu a leare forma unu murale mannu. Dd’at pintadu Antoni Aregoni, artista, maistru de arte, muralista ogiastrinu. A pustis de annos foras […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu