Baunei – Règulas noas in biblioteca

Règulas base in custos tempos de pandemia, Baunei aberit a sa gente Si podet imbucare a biblioteca de Baunei, ponende mente a unas cantas règulas de seguresa. Pro no lassare sa gente sena servìtziu e permitende a totus de imbucare chietos is bibliotecàrias ant apicadu su manifestu chi agatas bortau in sardu inoghe a suta. […]

Bonas novas dae Baunei!

Su comunu de Baunei leat parte in s’Isportellu Subracomunale Arta Ogiastra e tando torrat a abèrrere s’Ufìtziu Limba Sarda in sa biblioteca comunale. S’operadore at a traballare segundu is oràrios iscritos in su manifestu a suta. Semus a dispositzione pro cada duda, tradutziones e consulèntzias linguìsticas, assistèntzia ortogràfica, propostas de laboratòrios pro is pipios, presentadas […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu