Isterradu de Orrì, comunicatzione de su sìndigu

Su TAR sardigna s’est pronuntziadu a segus de su recursu presentadu dae privados subra s’ordinatzia de su comunu chi previdiat s’impreu pùblicu de cuss’àrea in sa segunda plàia de Orrì. Is gìuighes de primu gradu de su tribunale amministrativu ant ammìtidu su recursu, annullende s’ordinantzia. Is motivos printzipales, leghende sa sententzia sunt duos: su Comunu […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu