Avisu de sa Protetzione Tzivile pro cunditziones meteorològicas malas in Ogiastra.

Su Tzentru Funtzionale de sa Protetzione Tzivile de Casteddu at fatu pùblicu unu avisu de allerta pro cunditziones meteorològicas malas in totu s’àrea meridionale e orientale de sa Sardigna. Is zonas coloradas in ruju tenent una crititzitade arta pro arriscu iderogeològicu. Si pedit de evidentziare cun totus is istrumentos de comunicatzione custas informatziones de importu […]

Covid-19: assistèntzia psicològica gratùita

Sa diretzione de sa ASL de Lanusè, in collaboratzione cun sa Diretzione de su Distretu Sòtzio-Sanitàriu de Tortolì e su Dipartimentu de Salude Mentale ponet a disponimentu de is tzitadinos ogiastrinos, de totu su personale e is operadores sanitàrios, s’Isportellu de agiudu psicològicu pro frunire inditos, agiudare a gestire s’ànsia, controllare sa timòria chi derivat […]

Protzedura aberta pro traballos de mantenidura istraordinària de is caminos provintziales

Su Comunu de Orthullè at publicadu s’avisu e su bandu de protzedura aberta pro assignare traballos de mantenidura e acontzu de sos caminos provintziales. Su bandu difatis est emìtidu dae sa Provìntzia de Nùgoro, sos traballos pertocant sos territòrios de Orthullè, Talana, Triei, Lotzorai, Barì, Cardedu e Jersu.In su documentu bortadu in sardu a suta […]

Contributos pro s’afitu a is istudiantes universitàrios sardos pro s’annu acadèmicu 2020/2021.

Assignados a is istudiantes sardos chi frecuentant is cursos universitàrios in Sardigna, in sa penìsula o a s’èsteru is contributos pro s’afitu de sa domo pro s’annu acadèmicu 2020/2021.Unu finantziamentu de belle 3.800.000,00 € de partzire tra su Servìtziu de s’Assessoradu a s’Istrutzione Pùblica, e s’ERSU de Casteddu e de Tàtari. S’agiudu màssimu podet èssere […]

Totu is cuntatos de s’isportellu linguìsticu de Lotzorai

In custa locandina agatais totu is cuntatos de s’isportellu linguisticu de Lotzorai ,chi po s’ora at a abarrare in traballu dae domo (de s’inglesu smart working) duncas, non at a àere una sede fissa. Semus a dispositzione pro tradutziones, consulèntzias linguìsticas, assistèntzia ortogràfica, propostas de laboratòrios pro is pipios, presentadas de libros, locandinas bilìngue, e […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu