Triei, determinu n°148, progetatzione de una palestra polivalente in s’impiantu de Sae Venu

S’amministratzione comunale de Triei at aviadu is operatziones de verìfica de fatibilidade pro sa realizatzione de una palestra in s’impiantu isportivu de Sae Venu. Su documentu chi agatas bortadu inoghe est relativu a s’assignatzione de sa progetatzione de fatibilidade a is profesionistas chi ant otentu su puntègiu prus artu in su cuncursu, est su determinu […]

In Triei est ativu su C.O.C.

Sighende sa prassi istabilida in custos casos de apretu sanitàriu su comunu de Triei ativat su C.O.C Tzentru Operativu Comunale. A pustis de su casu de positividade a su Covid19 bessidu a campu in Baunei totus is comunos a làcana cun su suo depent ativare custu protocollu de seguridade. S’amministratzione ghiada dae Salvatore Corrias at […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu