Triei, determinu n°148, progetatzione de una palestra polivalente in s’impiantu de Sae Venu

S’amministratzione comunale de Triei at aviadu is operatziones de verìfica de fatibilidade pro sa realizatzione de una palestra in s’impiantu isportivu de Sae Venu. Su documentu chi agatas bortadu inoghe est relativu a s’assignatzione de sa progetatzione de fatibilidade a is profesionistas chi ant otentu su puntègiu prus artu in su cuncursu, est su determinu […]

In Triei est ativu su C.O.C.

Sighende sa prassi istabilida in custos casos de apretu sanitàriu su Comunu de Triei ativat su C.O.C Tzentru Operativu Comunale. A pustis de su casu de positividade a su Covid19 essidu a campu in Baunei totus is comunos a làcana cun su suo depent ativare custu protocollu de seguridade. S’amministratzione ghiada dae Salvatore Corrias at […]

Avisu a is mammas e is babbos de is alunnos de Triei

Pro more de is normas de s’apretu Covid-19, chi ant determinadu règulas prus urgentes pro su sistema de trasportu iscolàsticu, pro pòdere aprontare su servìtziu in manera funtzionale est netzessàriu a fàghere una iscritzione preventiva de is alunnos chi pedint de benefitziare de su servìtziu de scuolabus pro s’annu iscolàsticu 2020/21. Totu custu cun s’iscopu […]

Òsono, tumba de gigantes in Triei

Sa Tumba de is Gigantes de Òsono in Triei, est istada asseliada in su 1993, impreende e torrende a pònnere in sa positzione originale s’esedra e is àteros ortostatos (lastras), mancari malogrados o truncados ma a dònnia contu galu in su logu issoro. De s’iscoberta de su monumentu, s’archeòlogu Mario Sanges at iscritu: “un’operaju chi […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu